Kies ik voor grijze of groene energie in Amsterdam?

Bij de energieleverancier in Amsterdam is er de keuze tussen verschillende soorten energie: groene, duurzame energie, of grijze energie. Waarvoor gekozen wordt, mag de klant uiteindelijk helemaal zelf bepalen. Maar hoe zit dat eigenlijk? Wat wordt bedoeld met ‘grijze’ energie en wat is er zo ‘groen’ aan ‘groene energie’? Welke soort energiebronnen de leverancier gebruikt voor het opwekken van elektriciteit, is terug te vinden op het zogeheten stroometiket. Dat etiket geeft de samenstelling van de geleverde elektriciteit weer. Ieder jaar ontvangt men het stroometiket van de leverancier.

Grijze energie

Grijze energie is niet-duurzame energie. Het is milieubelastend, maar wel goedkoper dan groene energie. Bij het opwekken van grijze energie wordt gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Daaronder verstaan we bijvoorbeeld kolen en gas. Ook kernenergie valt onder grijze energie.

Bij de verbranding van kolen komt veel CO2 vrij. Dat is vervuilend en heeft negatieve gevolgen voor het milieu en het klimaat. Bij het verbranden en winnen van gas komt ook CO2 vrij. Bovendien raken de natuurlijke gasvelden steeds meer op. Daarnaast ontstaat bij de productie van kernenergie radioactief afval. Bij al deze vormen van opwekking van energie wordt niet om het milieu gedacht. Daarom noemen we het ‘grijze energie’. Die energie krijgt iedere Nederlander standaard, tenzij er een bewuste keuze voor groene energie is gemaakt.

Groene energie

Groene energie is energie die is gewonnen uit aardwarmte, biomassa, water, wind of uit de kracht van de zon. Er is bij de productie van duurzame elektriciteit minder uitstoot van CO2, in sommige gevallen zelfs helemaal geen uitstoot. Bij de productie ervan is er dus geen negatief effect op het milieu en ons klimaat. De voordelen hiervan zijn dat er minder schadelijke stoffen vrijkomen, men bijdraagt aan de productie van duurzame energie, en bovendien wordt er bijgedragen aan een beter milieu. Ook in Amsterdam vinden we volop zonnepanelen, windmolens, en andere vormen van duurzame energie. Daarnaast zijn er collectieve zonnedaken of molens waar je een zogenaamd “winddeel” of “zonnedeel” in kunt nemen.

De groenste energieleverancier in Amsterdam

Wie kiest voor een groene energieleverancier, ontvangt thuis geen andere elektriciteit of gas. Daarmee levert men een belangrijke bijdrage aan de productie van duurzame energie. Een producent die aan de eisen van groene energieproductie voldoet, ontvangt een zogeheten groencertificaat van de overheid. Daarop staat een bepaalde hoeveelheid elektriciteit die de leverancier als groene energie mag verkopen. Als die hoeveelheid is verbruikt, moet de energieleverancier een nieuw certificaat kopen.

Door te kiezen voor groene energie draagt men bij aan uitbreiding van de productie hiervan. Door het certificaat is het namelijk gegarandeerd dat groene energie ook echt groen is. Daar zien onafhankelijke instanties op toe.

Hier en CertiQ

CertiQ houdt namens de overheid bij hoeveel groencertificaten een energieleverancier heeft. Dat doen ze door energie te certificeren die uit een duurzame bron is opgewekt. De ‘Garanties van Oorsprong’ zijn in Nederland het enige (rechts)geldige bewijs dat de energie duurzaam is opgewekt.

Het HIER-logo geeft aan dat de energieleverancier partner is van de organisatie HIER. Dat is een organisatie die bedrijven stimuleert om klimaatvriendelijke producten op de markt te brengen. Dat geldt dus ook voor de diensten van energieleveranciers.

De keuze: Groen of grijs in Amsterdam?

Welke keuze het voordeligst is, groen of grijs, is afhankelijk van je persoonlijke keuzes. Hoe het met de prijsverschillen zit, is te ontdekken door de verschillende aanbieders van energie te vergelijken.